(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Застраховки

Цялата гама застраховки от водещи застрахователни компании.

Гражданска отговорност

Покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица.

Автокаско

Осигурява пълна застрахователна защита на автомобила от събития.

Домашно имущество

Защита на домашното имущество от пожар, наводнение, земетресение.

Застраховка живот

Покрива основни рискове за живота и здравето на застрахованото лице.

Медицински застраховки за чужбина

Медицински застраховки за пътуване в чужбина.

Социални мрежи