(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Юнайтед Брокер

Застрахователен брокер

Застраховаме вашето бъдеще

Всички видове застраховки от водещи застрахователни компании.

Контакти

Юнайтед Брокер

За нас

Юнайтед Брокер

Застраховки

От водещи компании

Контакти

Свържи се с нас

Застраховки

Част от гамата застраховки от водещи застрахователни компании.

Гражданска отговорност

Покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица.

Автокаско

Осигурява пълна застрахователна защита на автомобила от събития.

Домашно имущество

Защита на домашното имущество от пожар, наводнение, земетресение.

Застраховка живот

Покрива основни рискове за живота и здравето на застрахованото лице.

Напомняне

Напомняне за изтичаща застраховка или следваща вноска.

Консултация

Професионална консултация с нашите специалисти по всяко време.

Улеснение

Бързо и лесно сключване на застраховка Гражданска отговорност онлайн.

Социални мрежи