(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Съветът на ЕС постига съгласие във връзка с пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници

Съветът на ЕС е постигнал съгласие по позицията си относно преразглеждането на режима за надзор на инвестиционните посредници. 

До сега инвестиционните посредници подлежаха на същите правила за управление на капитала, ликвидността и риска като тези за банките: режимът CRD / CRR (Директива за капиталовите изисквания – и Регламентът). С това преразглеждане  ЕК иска да намали броят на категориите инвестиционни посредници по отношение на приложимия пруденциален режим  от 11 на 3:

1. системни и “подобни на банки” фирми (“клас 1”): следва да се прилагат пълни изисквания на CRD / CRR

2. други фирми (големи, но несистемни) (“клас 2”) с по-ограничен набор от пруденциални изисквания

3. малки фирми с “несвързани” услуги (“клас 3”), което означава утрояване на капиталовите изисквания. 

Социални мрежи