(052) 655 006 Централен офис Варна ул. Пирот 13
(02) 946 12 56 Офис София ул. Оборище 123
toggle menu

Крипто-активи: Доклади на ЕС

ESMA (Европейският орган за ценни книжа и пазари) и ЕBA (Европейският банков орган) публикуваха подробни доклади за крипто-активите- двата органа призовават за равнопоставеност и за осигуряване на адекватна защита на инвеститорите като искат от Комисията да прецени дали са необходими регулаторни действия за постигане на общ подход на ЕС.

ESMA смята, че някои крипто-активи могат да се квалифицират като финансови инструменти на MiFID и в такъв случай ще се прилагат пълният набор от финансови правила на ЕС.

Обикновено дейностите свързани с крипто-активи не представляват регулирани услуги в обхвата на законодателството на ЕС за банковото дело, плащанията и електронните пари, но за потребителите съществуват рискове, които до сега не са били разглеждани на европейско ниво.

Редица крипто-активи излизат извън сегашната финансова регулаторна рамка. Това създава значителни рискове за инвеститорите, които имат ограничена или никаква защита при инвестиране. EBA идентифицира действия, които ще предприеме през 2019 г.,за да засили мониторинга на дейностите на тези финансови институции.

Изпълнителният директор на EBA, Адам Фаркаш, заяви: „Предупрежденията на EBA за потребителите и институциите относно виртуалните валути остават валидни. Призоваваме Европейската комисия да прецени дали са необходими регулаторни действия за постигане на общ подход на ЕС във връзка с крипто-активите. EBA продължава да наблюдава развитието на пазара.”

Социални мрежи